فیزیوتراپی در منزل

آموزش

دوره هــای آمــوزشی کاربردی ومهارتهای حــرفه ای این واحــد آمــوزشی به صورت کاملا خصـوصی و  عملی برگزار می شـود تا برای افـراد کاربـردی تـر باشـد و فرد بتواند در زندگی روزمره بیشتر از آن بهره ببرد و از حالت تئوری خارج شود یکی از مشکلات امروزی آموزش این است که بیشتر بر قسمت تئوری آموزش تاکید می کنند تا برقسمت عملی ، که این خود بزرگ ترین ضعف در آموزش می باشد از این رو درمان در منزل شفا کلیه توان خود را بر قسمت عملی آموزش متمرکز کرده است

تماس با ما

تهران،خیابان فرمانیه ،چهار راه فرمانیه ،پلاک 20

28152825
28152000
28152827

28152000

physiotrapy@farmanieclinic.com
leylaasgari@yahoo.com

ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیک
ورودی نامعتبر است

متن پیام(*)
ورودی نامعتبر است