تهران ،  پاسداران شمالی ، شهید لواسانی ( فرمانیه )  پلاک 20 ، بیمارستان فرمانیه ، طبقه 2

28152827